IT-audit & intake

Een diepgravende IT-audit of intake vormt altijd de eerste stap bij een samenwerking met HERGEN als mogelijke IT-partner. Onze ambitie om je volledig te ontzorgen voor je IT-infrastructuur en cloud, kunnen we alleen waarmaken als we een volledig en diepgaand zicht hebben op de actuele situatie. We stemmen de audit of intake af op de specifieke IT-noden van jouw onderneming. Alle componenten van je IT-infrastructuur en cloud services nemen we in de audit of intake onder de loep. We leggen de belangrijkste risico’s en problemen in alle transparantie bloot.

IT-audit & intake

Wat omvat een audit en intake?

Elke audit of intake is maatwerk, afhankelijk van de complexiteit van de bestaande IT-infrastructuur en de beschikbare documentatie. De tijdsduur van de audit of intake varieert op basis van deze elementen.

Bij een IT-audit of intake controleren wij systematisch de volledige opbouw van je IT-infrastructuur en cloud services, inclusief de configuratie en instellingen van alle hard- en softwarecomponenten.

Op basis van deze controles werken we een uitgebreid en objectief rapport uit met een helder overzicht van wat goed loopt, waar het misgaat, welke risico’s je loopt én wat er precies moet gebeuren om alles terug op de rails te krijgen.

In onze adviezen maken we een onderscheid tussen:

  • De must do’s die absoluut noodzakelijk zijn voor de continuïteit van je bedrijfsnetwerk. Deze must-do’s richten zich op het elimineren van de grootste en meest bedreigende risico’s.
  • De aanbevolen ‘recommended’ aanpassingen voor het garanderen van de beoogde betrouwbaarheid en performantie van je IT-infrastructuur op langere termijn.
  • De aanvullende ‘nice-to-haves’ die bijdragen tot extra toegevoegde waarde van je IT-infrastructuur voor je business.

Verschil tussen audit en intake?

Een IT-audit en intake lijken qua technische aanpak en finale rapportage sterk op elkaar. Toch zijn er belangrijke verschillen.

IT-Audit

Bij een audit heb je nog geen beslissing genomen over je toekomstige IT-partner. Veranderen van IT-partner is niet evident. Dergelijke strategische beslissingen brengen vanzelfsprekend heel wat twijfel met zich mee. Mogelijk wil je bij je bestaande partner blijven, mogelijk wil je overstappen. Misschien komt HERGEN in aanmerking, misschien ook niet.

Je wilt in de eerste plaats een helder en objectief technisch rapport over je actuele situatie. Op basis van de adviezen in het auditrapport beslis je in alle vrijheid over verdere acties. Je hebt meteen een objectieve basis om meerdere IT-bedrijven met elkaar te vergelijken.

Intake

Bij een intake heb je al beslist om over te stappen naar HERGEN als je toekomstige IT-partner. De intake omvat een uitgebreide technische analyse. Deze diepgaande analyse vormt voor ons een noodzakelijke voorwaarde om de samenwerking correct te starten.

Vooraleer wij de verantwoordelijkheid dragen over het beheer en de monitoring van je IT-infrastructuur en cloud services, tillen we de kwaliteit van je IT-infrastructuur op tot het beoogde niveau dat ons toelaat de hoge verwachtingen in te lossen.

s o c i a l m e d i a